Kumpletong Mga Patnubay para sa Pag-aborsyon sa Delhi

Kumpletong Mga Patnubay para sa Pag-aborsyon sa Delhi

Sa India pagtatapos ng pagbubuntis ay ligal sa ilang mga sitwasyon. Tulad ng para sa batas ng pagpapalaglag para sa mga batang walang asawa, magkakaiba-iba ang isang may-asawa at mga biktima ng panggagahasa. Mayroong maraming mga iba pang mga kadahilanan na ginawa ito lubos na mahalaga upang makakuha ng tamang impormasyon. Sa pagtaas ng rate ng krimen sa foeticides, ipinagbabawal ng batas ng pagpapalaglag upang makita ang kasarian ng pangsanggol. Ito ay gumawa ng mga tao nalilito nang kaunti. Legal o ilegal, maraming tao ang nagtanong tungkol dito sa mga patnubay para sa pagpapalaglag sa Delhi. Makukuha mo ang iyong mga sagot dito sa aming blog kaya manatiling nakatutok sa amin.

Sa pagpapalaglag klinika sa India, nagbigay ng access sa ligtas at ligtas na pagtatapos ng pagbubuntis. Ngunit may ilang mga patnubay na dapat mong isaalang-alang.

Batas sa pagpapalaglag

Sa ilalim ng MTP Act '1917 (medikal na pagtatapos ng pagbubuntis), na ang batas na may kaugnayan sa pagpapalaglag. May isang tinukoy na oras para sa pagpapalaglag sa India. Kung hindi mo sinusunod ang mga salitang ito, ito ay isang parusang pagkakasala.

Kung ibinabawas mo ang pagbubuntis pagkatapos ng ligal na oras para sa pagpapalaglag sa India, tatawagin ito bilang feticide. At kapag nag-abort ka bago iyon, itinuturing itong pagpapalaglag sa India. Gayunpaman, ang India ay may ilang mga batas na nagpapaliwanag sa proseso ng pagpapalaglag nang higit pa.

  • Legal na oras para sa pagpapalaglag
  • Pagkalalagyan sa iba't ibang mga eksena (ipinaliwanag)
  • Mga parusa para sa pagpapalaglag sa India

Tinukoy na mga kondisyong medikal sa ilalim ng batas

Inireseta ng MTP Act ang ilang mga kondisyong medikal at ang mga ito ay:

  • Kung ang babae ay hindi lumampas sa 12 linggo ng pagbubuntis, maaari niyang wakasan ito sa tulong ng rehistradong manggagamot sa isang klinika sa pagpapalaglag sa India.
  • Kung ang isang babae ay lumampas sa 12 linggo, pagkatapos ay maaari niyang tapusin ito sa tulong ng isang kwalipikadong pangkat ng medikal. Madali mong ma-avail ang pinakamahusay na serbisyo sa pagpapalaglag sa India.

Sino ang may kalayaan sa pagpapalaglag?

Ang bawat babae ay may karapatang pumili kung mapalaki ang isang bata o hindi. Ang pagpapalaglag ay hindi lamang medikal na paggamot, ito ay isang tanging pagpapasya at karapatan din ng kababaihan. Ito ay hindi lamang isang pangunahing karapatan, ngunit may kaugnayan din sa integridad ng kababaihan at awtonomya sa katawan.

Ang isang batang babae o menor de edad na mas mababa sa 18 taong gulang o isang may sakit sa kaisipan ay ipinag-uutos na magbigay ng isang pahintulot na isinulat ng isang tagapag-alaga sa doktor. Hindi kinakailangan na ang magulang ay maaari lamang mag-file ng pahintulot, sinumang tao na may pananagutan sa mga kababaihan.

Kung ikaw ay may sapat na gulang, walang pahintulot ay sapilitan mula sa tagapag-alaga. Ang isang babaeng may sapat na gulang ay sapat na upang gumawa ng kanyang sariling mga pagpapasya. Ito ang nag-iisang desisyon na wakasan ang pagbubuntis. Maaari mong mapakinabangan ang pinakamahusay na serbisyo sa pagpapalaglag sa India nang walang pahintulot.

Sa pangkalahatan, ang bawat babae ay may karapatan na pumili kung magpapatuloy ito o hindi. Ang lahat ng mga kababaihan ay maaaring makakuha ng pinakaligtas na pagpapalaglag sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at alituntunin para sa pagpapalaglag sa Delhi. Kumuha ng pinakamahusay na tulong para sa pagpapabuti ng iyong kalusugan.